หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2562
โดย : admin
อ่าน : 656
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2562

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWMmNRTEI62gUdtJ~%3BY6OYj98VsWOWRONoeaiaHJOsP~%3B0Rzq28bfEjZPnjOLKEuOCoJEFldDQ5LkTuWYIHlAoJYSAcJeFAh901e6D0NJUmdNSnNGFFlISC0uqf0jiZ6RY38sfRt0yO1l0OC38cSdf7ynAsIXViyZ~_VkAMrGtRh8ghH~%3BUfQtKfDdc0W0nWjGJyfdEtbTz3TH0deWdd9XK9cK1W3sm~%3B9HAsXcOShlSxYYcYSOtKow82hQ9eK932EzqRII1qXzYeM619ddDjy40C0TSsCwGgQMA2zN2hWG56ezXpo5mTMVoeAQ40cF1bsJkUudDQJhXyU0w~%3BV0WEsdkOHrR8m4DhOs6OjnYBpxNKHsRQ8bVkR9QuzRSsaqMutLWWhX7SDBCjNTVC4AXQaRGHpWFkdGjJWmEIHCkUWQfcMcFn9O5XzrVyYFHRsLC8fA~%3B4FrjWspDNB50BEF~_sypdQtpVe98FM3hZ4SwEc558eg8MspYH2DfZs93eAbS7VOv1DpRdbvXUK5wezXUVHQwaF0NZCPDc5bxtOzOnp0yOoIOdNzQgTZBZJjPe0zWG~%3B2nKFQN7ZQoj0J2nl6DY6drb7XHUhdEhRD6SaT7ChleFMk4DqVVgD8cemHzPxg3165U31mXRG~_fCmcUiZLeQ88la9vY7DOBpKGiBR7PwDtYHtUTj7oaaZMXVYkFTrqa8KZuLoTN8ynK9liZvDDgpULJNm~%3BFpulZVxaPQOld6D4HStJK0eHwBlkNROG1XdHI0etFZ~%3B5oXTdFR0VW8oImXm6WY~_8z9NO4sMvYCnXSUiIxKIwAgPFc8OPBD6ETRjYHuHccz0jR5iPcKw157J44~%3BJZUVpRoFCSrvtwnOXwOohWSHDB9hC6XpMPYT5ySqk0e1~_rd3F5Ro3rXJ4xdTmsS4~%3BrQtcT47OT4zMFOS1jTmdsBcdW9XNdLmN5y8QtVKljIHUWUtGGWSi9wfV5hZImISeFxRQmujJssf4OFHjKHVUYbKE72KIEVuxQ6YXr30pqHZE9jCLFYNa~%3BjA0~_uCtjwneGn4LKHQ62xpSSJgoLC7iD4E~_H63XousJsGv1IhacsZeHKkcsr5zqa0Dk~%3BrgNj5SQkHGMK~%3BQIOeYJbLGdaBkVmAXNp~_b1YfMZpeQQoTK7GY5gOxuV5xo90LuAGHK6RMGfgZT5O3~_HYJJ~%3Bp22DfykHWv1vq9Kz5WqUiuAvVKRIATCeXxQyUYPUlIfJNB6khEIUyfvjHMdBuQlvPDOngqSDYt~_KHBKw1LxIGdLzGQxXbQ5THlSGFvnWJEkDqcjiq5Rwkv9rmuWjCuEsQHPAte8CnAcmei~_Q0tIfXtkfqO07Ma~_~%3BTVMEwkC1lOq5P0b0~_534xj64Vwc0vtjd~%3BGkDnuaDLrAeYyo0lE9dn1V6fGTjxq~%3BfEz8CeE9neT8eQFlVawf0htvdH1hkrviI2niY9TSytt4OWcJ~_Vcy~_tyFiptRIopciWMt0L4RcThDu5eLLkXNLCSzpnJQlBl4k0uu1ay3RHPnbQZ~_Jy9C~_4mOCawUW99nBfFOZrpmfW6KmAI6n0XQmoywLmAQRm6TqeXi2snPhgzFdE0UB9GIv6AGaHUsqAjpdBygEsdY~_8VHtdKZ~%3BrgmtcYgdKigGWX05FBBy7tFJxazvfDRlYOCJBsxdvMUlaMeSj9wmYagoOeuq4~_esKq~_9TOWcZeqzsjZva00B7kGS8x8YRMdZWZbBOHXfAH4xl~_pav~_QwMR3ejY3cwtu~%3BsNJ8W2wslVacMNCt4EjeP7zJs03fSk~%3BCUJh~%3Bv75Z8HPER3kx~%3BIoccD4XZ21Hl5~_XjnbBLkAORTWE5Xkl595VUjrvw6K6Cchysb5~_QcIeDZoGPo0KzZiB8nloMwZcAWL4pTYIjuKJZNLKxkcvxZfL~_GWi2EO0ngg2U~%3BYk0chp7Kb2nJwif2Sg4ZlSKNf~_~_FSiC8Hu74e21J~%3BI70OyckLZT9XsV2DntdV~%3BI5~_OwdDkx9xgI~%3BjjaVwQHqxz~%3BlIZD6QAGBIPIhP8ICcLvLweEC5GBwyPUcDQ5XjfI~_T2KHuHKE~%3BldnyA0OGbQv~_fvW~%3BOPICQUCBKMNifaDS7fQ1OOTxM~_ghas5PqR70JxqwEMHtnv0X2sSAh4armeZsEPC~%3BpRsGJOK40ynLMc9fTKMV2zJUOQj4BCpW34hbn83rMbXCAfkpuPekPpvUWNBPjxa7FHmOonq~%3B82v~_O~%3Bg4SxEmsF~%3B2Pvn2FTWK123htw89HvDnrT0UmAjt8hABHkNJIijep7Mdo3UHznx~_M4yLqyDH0mFtlY2kZE8h8o5Eb0.bps.a.2502744636436559&type=1&__xts__[0]=68.ARA7lBluveFJBmgIHu6N7p9f4klfqOWmVY4W9MFx-hHLk3heFuwMeSoL6i376nhpgVDoPiAu8TS4oveepNEkrc3HjM7oOLSuR-GgsPt4v35BDcm7B5buyr03i4xvpORrfj7uyNqRdkac_UnJBm3GeWe5BV8KkTku52oC0ooLSpuA744SH5zKF1oSFDUhpvHCSHefsP3LGJwmkvfSVVVSrLzazPCF4mfbO3kayIKBiOisFC7XXOoL4bKRDOm-s9Ysog5Xpw6ONhdd3DtL-QtG7c8PVxCQY429kKCDiwyewDFBLc5AdsqKDAIlgt1b3WFmhJFIe-aGVvIW5G0QCI7BdIP_wAZhRWWPqegsGOlxCvEd5Lc_PJ-ohR7UojMvWnU9xKbYsCcb9sND8mzOhPelRhcYQfeLL03nx35JjF-p_6Co92AQP828bmC-5nIHZHbcKDdF7Aj7QQy_t9crtvI4&__tn__=HH-R